≡ Menu

Elektrik Tüketicileri Abone Grupları

ucuzaenerji indirimli elektrik tedarikci rehberi elektrik tuketicileri abone gruplari

Daha Fazlası: İndirimli Elektrik Nedir, Nasıl Serbest Tüketici Olunur, Dezavantajı Var mı?
Daha Fazlası: Hemen Şehrindeki En Ucuz Elektrik Tedarikçisini Bul!

Genel anlamda 6 tip elektrik tüketicisi abone grubu vardır. Aşağıda sizler için herbirini detaylı olarak inceledik.

 1. Sanayi

 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından onaylı sanayi sicil belgesi olan sanayi işletmeleri bu abone grubundadır. Bu abone grubunda olanlar için 2 farklı tarife uygulanmaktadır. Bunlar tek terimli ve çift terimli tarifedir. Tek terimli tarifede tüketilen elektrik enerjisi için KWh bazında bedel hesaplanır. Çift terimli tarifede ise hesaplanan KWh bedelin üzerine, aynı zamanda sözleşme gücü karşılığı KW miktarı üzerinden de bir ek bedel ödemesi yapılır.

 3. Ticarethane

 4. Kamu idareleri (resmi daireler), kamu kurum ve kuruluşları, şantiyeler, geçici ve gezici tesisler, hayır kurumları, dernekler, vakıflar, müzeler, resmi okullar, resmi yurtlar, resmi üniversite, resmi yüksekokullar, resmi kurslar, resmi sağlık kuruluşları, spor tesisleri, kültür balıkçılığı ve kümes hayvanları çiftliği, içme-kullanma suyu ve tarımsal amaçlı soğuk hava depoları bu abone grubunda yer almaktadır.

 5. Mesken

 6. Halk arasındaki ismi “Konut” olan bu grupta apartman, müstakil bina, apartman için bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve siteleri yer almaktadır.

 7. Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler

 8. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskenlerde tüketilen elektrik enerjisi bu alt abone grubu kapsamındadır.

 9. Tarımsal Sulama

 10. Tarıma dayalı arazilerin (açık alan araziler) sulanmasını sağlamak amacıyla; 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun kapsamında ilgili resmi kuruluşlardan alınacak kuyu ruhsatı, su kullanma izin belgesi ile Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesisleri bu abone grubudur.

 11. Aydınlatma

 12. İl, ilçe, belde ile köylerdeki cadde ve sokakların genel aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonları, kamuya ait ücretsiz girilen park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin genel aydınlatmaları, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait otoyollar, yerleşim alanları dışındaki yollar, köprüler ve tünellerin aydınlatmaları, sınır aydınlatmaları, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelerin aydınlatmaları, bu abone grubu kapsamındadır.

Türkiye’de Elektrik Pahalı mı?