≡ Menu

Elektrik Tarifesi Bileşenleri ve Fatura Tutarını Belirleyen Unsurlar

ucuzaenerji indirimli elektrik tedarikci rehberi elektrik tarifesi bilesenleri ve fatura tutarini belirleyen unsurlar

Daha Fazlası: İndirimli Elektrik Nedir, Nasıl Serbest Tüketici Olunur, Dezavantajı Var mı?
Daha Fazlası: Hemen Şehrindeki En Ucuz Elektrik Tedarikçisini Bul!

Elektrik faturaları, sadece tüketilen elektriğin değerini yansıtmaz. Aynı zamanda elektriğin iletim ve dağıtımı ile beraber elektrik dışı bazı faaliyetleri de kapsar. Aşağıda sizin için 9 ana maddede elektrik faturası bileşenlerini inceledik.

Enerji Satış Bedeli

Serbest Tüketici değilseniz dağıtımcı firmanız tarafından belirlenen, serbest tüketiciyseniz de tedarikçiniz tarafından anlaşma şartlarına göre belirlenen bierim fiyat üzerinden tüketiminiz ile çarpıldığında elde edilen değerdir.

Birim enerji bedeli tek zamanlı yada çok zamanlı olabilir. Tek zamanlı tarifede enerji bedelinde tüm gün her saatin birim enerji fiyatı eşitken, çok zamanlı tarifede ise gün gündüz (saat 06-17 arası), puant (saat 17-22 arası) ve gece (saat 22-06 arası) olarak 3’e ayrılır ve her saat aralığı için ayrı enerji birim fiyatı belirlenir. Sonrasında ise her saat aralığındaki enerji tüketiminiz, birim fiyat ile çarpıldıktan sonra genel toplam alınarak elektrik faturası enerji satış bedeliniz belirlenir.

Satış Hizmet Bedeli

Yine dağıtımcınız yada tedarikçi firmanız tarafından size yansıtılan ücretlendirmedir ve satılan enerji dışında, faturalandırma ve tahsilat gibi özel hizmet masraflarını kapsar.

Dağıtım Bedeli

Dağıtım hizmeti sunabilmek için, dağıtım sistemine yapılan yatırımları, işletme ve bakım giderleri göz önüne alınarak hesaplanan masraf kalemidir.

İletim Bedeli

Üretilen, ithal yada ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri üzerinden nakliyesinin maliyetidir.

Sayaç Okuma Bedeli

Elektrik sayacınızın okunması için yapılan birim harcamaya eşdeğerdir.

Kayıp Kaçak Bedeli (K/K Bedeli)

Dağıtım bölgesine girmesi hedeflenen enerji miktarı ile, öngörülen kayıp kaçak oranı ile hesaplanır kayıp kaçak bedeli. Bu masraf kalemi 2011 yılında Nisan ayında faturalarımızda yer almaya başlamıştır ve yasaya göre oluşabilecek tüm kayıp kaçakların masrafı kategori ayırt etmeksizin tüketiciye yansıtılmaktadır. İlk uygulanmaya başladığı yıllarında ciddi bir tepki oluştuktan sonra, EPDK, dağıtım şirketlerine bu tutarın faturada gözükmesini kendi tercihlerine bırakmıştır. Artık faturalarımızda Kayıp Kaçak bedelinin yanında boş bir alan gözükse de, aslında toplam faturaya halaa yansıtılan bir masraf kalemidir.

TRT Payı

3093 sayılı TRT gelirleri kanunu kapsamında, elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi firmalar, elektrik perakende satış bedelinin 2%’si oranında bir bedeli faturaya ayrıca eklemeli ve sonrasında da bu bedeli TRT’nin hesaplarına geçirmelidir.
2011 yılında Kayıp Kaçak Bedelinin de faturalarda yer alması sonucu bir bnelirsizlik oluşmuştur ve bu bedelin de 2%sinin TRT’ye aktarılıp aktarılmaması tartışılmaya başlanmıştır. Sonrasında EPSK yayımladığı bir genelge ile bu bedeli TRT payından hariç tutmuştur. Devamında TRT Danıştay üzerinden karara itiraz etse de mahkeme sonucuna göre 2015 yılından itibaren TRT payı sadece perakende enerji satış bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.

Elektrik Enerjisi Fonu

Lisans sahibi elektrik satış firmalarının, sektör altyapı yatırımları için ayrılan bir bedeldir ve elektrik perakende satış bedeli üzerinden 1% olarak hesaplanır. Bu fonun kurulum amacı, enerji sektöründe yapılacak ve sektörü ilerriye taşıyacağına inanılan bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu bağlamda kurulacak tesislere yatırım sağlamaktır.

Belediye Tüketim Vergisi

Toplam elektrik perakende satış bedelinin 5%’ine tekabul etmektedir.

Sizlerle paylaştığımız bu ana masraf kalemleri toplandıktan sonra, tüm bu masrafların üzerine bir de KDV eklenmektedir ve bu toplam fatura tutarınızı belirlemektedir.

Elektrik Tarifesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Fatura Nasıl Okunur?